Strona w budowie

Zapytanie ofertowe na ROZBUDOWĘ ZAKŁADU PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEGO.

 
W związku z ubieganiem się przez MTM Centrum Sp. z o.o. ul. Sportowa 21a, Niechcice 97-340 Rozprza  o dofinansowanie na realizację projektu pn.: Wdrożenie, będących wynikiem prac B+R, nowych rozwiązań w zakresie produkcji tulei papierowych w przedsiębiorstwie MTM Centrum ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania II.3.1 Innowacje w MŚP, Działania II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Osi priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na:  Rozbudowę zakładu produkcyjno-magazynowego

Zapraszamy do złożenia oferty- zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym i załącznikiem nr 1.

Pobierz dokumenty poniżej.